Slob noemt het onacceptabel dat leerlingen soms niet mee mogen doen aan een kerstdiner, schoolreisje of sportdag omdat de vrijwillige ouderbijdrage niet is betaald. Die kinderen worden dan bijvoorbeeld in een andere klas gezet of moeten maar huiswerk gaan maken. ,,Het is voor een kind verschrikkelijk om als enige niet mee te mogen op schoolreis of naar het paasontbijt. Dat moeten we koste wat kost voorkomen’’, aldus de minister.

De Tweede Kamer had de minister gevraagd een maximum in te stellen voor de vrijwillige ouderbijdrage, maar dat vindt Slob onverstandig. Het maximum zou ervoor moeten zorgen dat scholen geen extreem hoge bedragen kunnen vragen, maar volgens Slob bestaat daardoor juist de kans dat dat bedrag de norm gaat worden op scholen.

Volgens Slob zijn scholen, leraren en de raden weliswaar allemaal tegen het buitensluiten van leerlingen, maar zijn er tegelijkertijd nog te vaak ‘incidenten’. Onderzoek wijst verder uit dat de schoolbesturen, ouders en leerlingen tevreden zijn over de huidige regels, liet de minister weten. Het zou echter vooral gaan om een betere naleving ervan. Slob heeft de Inspectie van het Onderwijs gevraagd goed in de gaten te houden of scholen de ouderbijdrage niet verplichten. Scholen die dit wel doen, krijgen de opdracht dit aan te passen.