Lokale en/of regionale projecten

Lokale of regionale projecten die een structurele bijdrage leveren aan de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling komen in aanmerking voor een financiële impuls, die kan zorgen voor een versnelling, verdieping of een verbreding van een structurele aanpak en het oplossen van knelpunten. Het gaat om aanvragen voor een bedrag vanaf 25.000 tot 100.000 euro.

Deze financiële impuls past in de algemene ondersteuning die het programmateam GHNT biedt ten behoeve van de regionale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Hiervoor is in 2019, 2020 en 2021 per jaar een bedrag van 3 miljoen euro beschikbaar.

Actielijnen

Een randvoorwaarde bij de selectie van de projecten is dat ze een bijdrage leveren aan één van de drie actielijnen en de daarbij behorende bouwstenen.
De drie actielijnen zijn:

  1. eerder in beeld,
  2. stoppen en duurzaam oplossen en
  3. waarbij aandacht voor specifieke doelgroepen.

Zo is er een directe lijn met de realisatie doelstellingen van het programma GHNT.

Criteria

Samen met de leerkringen, het kernteam en de stuurgroep van het programma GHNT zijn, naast het al genoemde algemene uitgangspunt, nog een vijftal aanvullende criteria benoemd, waarop projecten worden getoetst om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning.

Meer informatie

Zie de programmawebsite Projectenpool Van denken naar doen.