Per 1 oktober 2017 zijn de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg samengevoegd in één organisatie. De Eerste en Tweede Kamer moesten nog formeel besluiten over de benodigde wettelijke aanpassingen voor de fusie. Dat is nu gebeurd.

Waarom een fusie?

Sinds de invoering van de nieuwe Jeugdwet op 1 januari 2015 zijn de inspecties samen verantwoordelijk voor het toezicht op de jeugdhulp. De al bestaande samenwerking is daardoor geïntensiveerd. Ook deelden de beide inspecties al enkele jaren dezelfde kantoorruimte en faciliteiten in Utrecht. Het was dan ook een logische vervolgstap om als één organisatie verder te gaan. De nieuwe Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd kan effectief toezicht houden op het brede veld van professionals en organisaties in de gezondheidszorg en de jeugdhulp.