Het percentage middelbare scholieren dat door schoolwerk druk ervaart, is toegenomen van 16 in 2001 naar 35 procent in 2017. Bijna een derde van de leerlingen in het voortgezet onderwijs heeft gedurende de hele dag contact met anderen op sociale media. Bij 7 procent van deze leerlingen is sprake van problematisch gebruik.

In voorgaande jaren daalde het alcoholgebruik van de Nederlandse jongeren. Die dalende trend lijkt te zijn gestopt, blijkt uit het rapport. Voor het onderzoek zijn ruim achtduizend jongeren tussen elf en zestien jaar bevraagd.

Ongeveer 13 procent van de jongens gamet ten minste 24 uur per week. Bij de meisjes is dat 2 procent. Zo’n 7 procent van de jongens is een problematische gamer, bij meisje is dat 1 procent.

Volgens het rapport zijn verschillen tussen de groepen jongeren groot. Zo wordt er door vwo-scholieren nauwelijks meer gerookt, terwijl op het vmbo ruim 6 procent van de leerlingen rookt. Ook wordt er op het vmbo vaker gepest en hebben jongeren minder tolerante opvattingen ten aanzien van minderheden. Vooral jongeren met een migratieachtergrond, jongeren uit arme gezinnen en jongeren die niet opgroeien bij beide ouders lopen risico’s om problemen te krijgen.