Vorig schooljaar ging het om ruim 4000 leerlingen. Het gaat bijvoorbeeld om kinderen die thuis problemen hebben of geen passende plek in het onderwijs vinden. Dat aantal is ongeveer even groot als voorgaande schooljaren. ,,Onacceptabel”, aldus Slob. ,,De urgentie om dit probleem aan te pakken is onverminderd hoog.”

De inzet is om ervoor te zorgen dat in 2020 er geen kinderen langer dan drie maanden thuis zitten. Om dat te bereiken is in 2016 het Thuiszitterspact afgesloten tussen ministeries, onderwijssector en gemeenten.

Om langdurig thuiszitten terug te dringen zet Slob dit jaar in op onder meer betere samenwerking in de regio’s en tussen onderwijs en jeugdhulp en betere toezicht op naleving van de Leerplichtwet door scholen.