Er is een algoritme ontwikkeld waarmee in het DD JGZ naar mogelijke signalen van (vermoedens van) kindermishandeling wordt gezocht. Dit algoritme werd getraind met oude geanonimiseerde data, waarbij signalen van (vermoedens van) kindermishandeling aan de orde waren.

Pilots

In pilots in Amsterdam en Groningen bleek het algoritme in circa 80 procent van de vermoedens terecht te hebben gesignaleerd. Door het algoritme te blijven voeden met resultaten uit het verleden, kan dat percentage nog hoger worden. Het NCJ benadrukt dat de techniek de professional niet kan vervangen, maar ondersteuning biedt bij de signalering van (vermoedens van) kindermishandeling.

Onderzoek

De impact van de toepassing van deze techniek in de uitvoeringspraktijk zal ook worden onderzocht. Daarbij komen vragen van JGZ-professionals (o.a. hoe bespreek ik dit signaal met de ouders?), het management (o.a. levert dit extra werk op? Hoe gaan we dat realiseren?) en de techniek (o.a. hoe maken we het DD JGZ toegankelijk voor de tool?) aan bod.

Ook ouders worden betrokken: hoe staan zij tegenover dit plan en wat vinden zij ervan als de registratie in het dossier van hun kind, leidt tot een signaal dat vals positief is?

Zodra er voldoende financiële middelen zijn, kan gestart worden met de implementatie van de techniek. Als de start succesvol is, kunnen andere JGZ-organisaties die interesse hebben, in een volgende fase snel aansluiten.

Meer informatie

Nederlands Centrum Jeugdgezondheid.