De Rijksoverheid heeft gemeenten een brief gestuurd om hen in te lichten over de uitbreiding van de meldcode. Wat wordt er van gemeenten verwacht?

  • Gemeenten, als wettelijk verantwoordelijke, dienen de meldcode in hun organisatie uit te breiden met het afwegingskader voor de professionals die in de organisatie werkzaam zijn.
  • Ook wordt verwacht dat gemeenten de verbeterde meldcode binnen de organisatie bekend maken en dat het gebruik ervan bevorderen.

De afwegingskaders zijn door de beroepsgroepen opgesteld, gemeenten hoeven dus zelf geen afwegingskader op te stellen.

Meldcode huiselijk geweld

Onder andere gemeenten vallen onder de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. De meldcode geldt voor professionals die werkzaam zijn in de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en justitie.