Het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) maakt zich zorgen om het toenemend aantal meldingen, vooral over minderjarigen. In een campagne die donderdag van start gaat, worden scholen opgeroepen alert te zijn op signalen van mogelijke slachtoffers.

Het expertisecentrum behandelde in het startjaar 2015 nog 23 zaken van achtergelaten kinderen. Vorig jaar waren dat er 30 en dit jaar zijn er tot nu toe al zestien zaken. ,,Er is vaak sprake van misleiding”, zegt manager Diny Flierman van het LKHA. ,,Kinderen denken dat ze op vakantie of familiebezoek gaan. Dat blijkt niet het geval.”