Verantwoordelijk staatssecretaris Ankie Broekers-Knol heeft besloten deze groepen op te nemen in de lijst van categorieën vreemdelingen die in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning om humanitaire redenen. Het kan gaan om tijdelijk of permanent verblijf. De staatssecretaris kan sinds 1 mei niet meer terugvallen op een speciale regeling om uitzonderingen te maken bij afgewezen asielzoekers (“schrijnende” gevallen). Deze zogenoemde discretionaire bevoegdheid is afgeschaft, net als het kinderpardon.

Wat betreft de nieuwe categorie kinderen, wordt in de gaten gehouden of de situatie verbetert. Het recht in Nederland te blijven, blijft in stand zolang de kinderrechter het noodzakelijk acht het kind te beschermen.