“In de afgelopen jaren zijn er veel dingen verbeterd voor kinderen, maar er is een aantal hardnekkige problemen blijven bestaan”, zegt Laurien Koster, voorzitter van het Kinderrechtencollectief. De voornaamste knelpunten zijn: Nederland kan niet elk kind toegang garanderen tot tijdige, passende en kwalitatief goede jeugdzorg. Armoede onder kinderen blijft in stand door gebrek aan landelijke visie en ongelijke toegang voor kinderen tot (effectief) armoedebeleid. En de bescherming van kinderen schiet tekort doordat het belang van het kind onvoldoende verankerd is in het vreemdelingenrecht.

De lijst met knelpunten is een eerste stap in de vijfjaarlijkse procedure, waarin de Nederlandse staat aan de Verenigde Naties rapporteert over de naleving van kinderrechten in Nederland.