In de gesloten jeugdzorginstelling zitten jongeren met zeer ernstige problemen, zoals zelfdestructie, agressie en verslaving. Ze ontvangen de zwaarste vorm van jeugdzorg omdat ze zonder behandeling een risico voor zichzelf en hun omgeving zijn.

Na het overhevelen van de jeugdzorg naar gemeenten in 2015 kunnen deze gemeenten kiezen om via een openbare aanbesteding te bepalen wie deze zorg mag geven. De aanbesteding is voorlopig gegund aan jeugdhulpverlener Horizon, die op dit moment geen gesloten jeugdzorginstelling heeft in de regio.

Transferium, onderdeel van de grotere zorggroep Parlan, wil dat de ,,bovenregionale aanbesteding” wordt stopgezet ,,in het belang van de jongeren”. ,,Het kan niet zo zijn dat een papieren aanbesteding de in tien jaar opgebouwde kennis en expertise in één klap vernietigt. De rust, het veiligheidsgevoel en het vertrouwen dat jongeren in de gesloten jeugdzorg zo hard nodig hebben, wordt hiermee weggehaald”, aldus directeur Vrank Post.

Hij vindt dat jongeren in de jeugdzorg nooit onderwerp van aanbesteding mogen zijn. ,,We moeten in het belang van het kind denken in plaats van in marktwerking.” De dagvaarding, die is gestuurd naar gemeenten in de regio’s Alkmaar, West-Friesland en de Kop van Noord-Holland, is dan ook in bredere zin bedoeld ,,voor elke toekomstige jongere in de gesloten jeugdzorg”.

Als de zorgtaak wordt gegund aan Horizon vreest Transferium, de enige gesloten jeugdzorginstelling in het noordelijke deel van Noord-Holland, ook voor sluiting. Dit terwijl de instelling nauw samenwerkt met andere jeugdhulpinstellingen in de regio. ,,De consequenties zijn enorm en onomkeerbaar”, aldus Post.