Met de overgang van Gezondheids Centrum Asielzoekers (GCA) naar GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA), verandert de manier waarop jeugdhulp voor asielzoekerskinderen kan worden aangevraagd. In de nieuwe situatie zijn de huisarts, de jeugdarts en Nidos bevoegd rechtstreeks naar jeugdhulp te verwijzen. Ook Veilig Thuis kan in voorkomend geval zorgen voor de toeleiding naar jeugdhulp.

In de pilots, die de overgang van verantwoordelijkheid van jeugdhulp naar de gemeenten voorbereiden, zijn het de jeugdteams (of vergelijkbaar) van de gemeente die rechtstreeks kunnen verwijzen naar (gecontracteerde) jeugdhulp.