Kinderen worden nu volgens de Raad voor de Rechtspraak gestraft op een opvoedkundige manier, omdat hun hersenen nog in ontwikkeling zijn en ze nog wezenlijk kunnen veranderen. ,,Pij moet in het belang zijn van een zo gunstig mogelijke ontwikkeling, terwijl tbs veel meer bedoeld is om de samenleving te behoeden voor gevaar”, legt kinderrechter Susanne Tempel uit. ,,Als pij verandert in jeugd-tbs drukt dat een stempel op kinderen, alsof ze voor altijd misdadigers zijn.”

Kinderen die een pij-maatregel krijgen opgelegd gaan naar een jeugdinrichting met gespecialiseerd personeel. Volwassen tbs’ers gaan naar een kliniek.