Elk cijfer: een kind in de knel

Het overzicht op www.cijfersrvdk.nl geeft landelijk, per jeugdzorgregio en per gemeente inzicht in het aantal onderzoeken voor bescherming, gezag en omgang, adoptie, straf en schoolverzuim.

Naast de instroomcijfers zijn ook de risicofactoren terug te vinden. Het ontstaan van kindermishandeling heeft vaak te maken met een opeenstapeling van risicofactoren. De RvdK heeft onderzoek gedaan naar het verband tussen risicofactoren en het voorkomen van kindermishandeling in een gemeente over de jaren 2015 en 2016. De risicoscores van de gemeenten zijn afgezet tegen de gemiddelde score van de jeugdzorgregio waaronder zij vallen.

Heeft u vragen over de cijfers? De RvdK in uw regio helpt u graag verder. Kijk hier voor de contactgegevens.

Kijk op Kinderbescherming en Instroomontwikkelingen 2018

In het voorjaar zal de RvdK ook weer de ‘Kijk op Kinderbescherming’ publiceren, om kennis met gemeenten en andere partners in het jeugdveld te delen. Daarin geven we ook een nadere duiding van de instroomcijfers .