• Uit een recente uitvraag blijkt dat 22 jeugdregio’s een expertteam hebben dat structureel samenkomt, en 8 jeugdregio’s hebben een organisatievorm anders dan een expertteam waar op regelmatige basis complexe casuïstiek wordt besproken.
  • Voor 6 jeugdregio’s geldt dat het expertteam in oprichting is en voor de 6 overige jeugdregio’s geldt dat er of nog geen expertteam is of dat er gezocht wordt naar een passende vorm (en worden bijvoorbeeld pilots gedraaid).

Goed resultaat

Gemeenten en zorgaanbieders hebben het in korte tijd voor elkaar gekregen dat in de meeste jeugdregio’s een expertteam operationeel is. Waar dat nog niet het geval is, ondersteunt het programma Zorglandschap Jeugd de jeugdregio’s om deze expertteams alsnog op korte termijn te realiseren. 2018 staat in het teken van kwalitatieve doorontwikkeling van de expertteams.