Het onderzoek is gedaan op verzoek van voormalig staatssecretaris Van Rijn en de VNG. Jaarlijks verblijven enkele duizenden kinderen op de één of andere manier in een opvangsituatie. Hier is veel aandacht voor de ouders, maar het kind wordt lang niet altijd als individuele cliënt met eigen begeleidingsbehoefte gezien. Daarom hebben Stichting het Vergeten Kind en andere organisaties aandacht gevraagd voor deze kwestie.

Lenferink heeft voor het onderzoek gesproken met burgemeesters, wethouders, bestuurders en medewerkers van instellingen en kinderen die zelf in een opvang zitten of hebben gezeten.

Conclusie

Lenferink constateert dat er zowel in de vrouwenopvang als in de maatschappelijke opvang steeds meer aandacht is voor de individuele vragen van kinderen. Veel instellingen gebruiken hiervoor de methodiek ‘Veerkracht’. De hulp aan kinderen is nog niet overal structureel ingebed. Dit heeft onder andere te maken met organisatorische en financiële belemmeringen.

Aanbevelingen aan gemeenten

De gemeente heeft als opdrachtgever en verantwoordelijke voor jeugdhulp de regie. Daarom doet Lenferink de volgende aanbevelingen aan gemeenten:

  • Leg in het lokale en regionale beleid vast wat je als gemeente verwacht van instellingen ten aanzien van kinderen in de opvang. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat kinderen als zelfstandige cliënten moeten worden gezien.
  • Spreek met de instellingen af dat zij de landelijk ontwikkelde methodieken gebruiken, gekwalificeerd personeel inzetten en dat voor specifieke vraagstukken gespecialiseerde jeugdhulpverleners worden ingeschakeld.
  • Laat het feit dat de portefeuille jeugd en de portefeuilles maatschappelijke opvang en vrouwenopvang niet altijd door één portefeuillehouder wordt beheerd geen belemmering zijn om de zaken rond kinderen in de opvang goed te organiseren.
  • Zet in op huisvesting in de regio als alternatief voor gezinnen in de maatschappelijke opvang en maak daarover afspraken met maatschappelijke partners, zoals de corporaties.
  • Overweeg advisering door ervaringsdeskundige jongeren uit uw eigen regio.

Meer informatie