Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft de landelijke schrapdag geopend bij Jeugdbescherming West in Den Haag.

Alle onnodige regels die op de schrapdag zijn opgehaald, zullen op 4 september worden voorgelegd aan bestuurders van gemeenten, jeugdhulpaanbieders, het ministerie van VWS, de inspectie en andere instanties die verantwoordelijk zijn voor het bestaan van de overbodige regels. Deze bestuurders moeten de stappen gaan zetten die nodig zijn om de overbodige regels te schrappen. In november onderzoeken de partijen met elkaar of de regels echt gekapt zijn.

Rita Verdonk en haar team blijven naast deze landelijke schrapdag, volop bezig in het land met het organiseren van schrapsessies en het kritisch bevragen van bestuurders naar het nut en noodzaak van overbodige regels.

De landelijke schrapdag is een initiatief van de FNV en uitgevoerd in nauwe samenwerking met CNV, VNG, beroepsverenigingen, brancheverenigingen en het ministerie van VWS.