De kinderen en hun ouders hebben zelf bepaald dat ze daar worden opgenomen en er is voortdurend overleg over de maatregelen.

Zorgvuldig
Schakenbosch geeft volgens het NRC aan dat het de vrijheid van kinderen inperkt als dat voor de behandeling nodig is en dat zorgvuldig met de kinderen wordt omgegaan.

Wet
Wettelijk kunnen kinderen alleen in een gesloten inrichting worden opgenomen na een machtiging van de kinderrechter. Daarnaast hoort daarbij een gedragswetenschapper zich uit te spreken over de noodzaak en het effect van de plaatsing ten behoeve van het welzijn van een kind.

Inspectie
Minister van Rijn is op de hoogte en de Inspectie heeft  een onderzoek gestart om alle feiten op een rij te krijgen.