Deze Raden bestaan veelal uit bovenbouwleerlingen van basisscholen. Prinses Laurentien richtte zes jaar geleden de Missing Chapter Foundation op om kinderen aan bedrijven te koppelen. Inmiddels hebben ruim tachtig bedrijven een Raad van Kinderen. Deze Raden adviseren bedrijven over allerhande thema’s. Deelnemende gemeenten en bedrijven moeten aangeven wat er met de adviezen wordt gedaan.

Staatssecretaris Klijnsma stelt sinds dit jaar structureel 100 miljoen euro extra beschikbaar voor het tegengaan van armoede onder kinderen. Klijnsma heeft met gemeenten afgesproken dat ze kinderen laten meedenken over hoe het geld in hun gemeente het beste kan worden ingezet. ,,Een Raad van Kinderen kan daar enorm bij helpen.”