De internationale kinderrechtenorganisatie KidsRights publiceerde in juni een lijst waarop Nederland van tweede plek naar de dertiende plaats was getuimeld. KidsRights maakt zich onder meer zorgen over kinderen in Nederland die in armoede leven en over bezuinigingen die gezinnen treffen die van een minimuminkomen moeten rondkomen.

Volgens Van Rijn zegt de lijst niet alles over hoe Nederland het doet. De landen worden namelijk niet onderling vergeleken. Er wordt per land wel gekeken naar verbetering of verslechtering. Op die manier kan het gebeuren dat er landen boven Nederland staan die zich misschien wel hebben verbeterd, maar niet per se meer investeren in kinderrechten.

Van Rijn stelt dat het kabinet kinderrechten zeer belangrijk vindt. De aanbevelingen ziet hij als een sterke stimulans om ,,de positie van al onze kinderen te verbeteren”.