Er kwamen wel meer mensen naar een informatieavond, maar dat leidde niet tot veel meer aanmeldingen. Volgens Pleegzorg Nederland heeft dit te maken met de invoering van de Jeugdwet in 2015. Daarin is wettelijk vastgelegd dat pleegzorg de eerste keus heeft bij een uithuisplaatsing. ,,Hierdoor zien we een toename van pleegkinderen en ook de ernst van de problemen bij een deel van de pleegkinderen is toegenomen. Dat maakt ook dat pleegzorgorganisaties in de voorbereiding en screening kritischer kijken naar de draagkracht van aspirant-pleegouders”, aldus Els Rienstra, bestuurslid en portefeuillehouder pleegzorg van Jeugdzorg Nederland.

Pleegzorg Nederland gaat zich er daarom vooral op richten huidige pleegouders te behouden.