Op het terrein van De La Salle in Boxtel wonen jongeren met een licht verstandelijke beperking gecombineerd met gedrags- of psychiatrische problemen. Hoe kunnen deze jongeren meedoen in de maatschappij en hoe maken ze de stap naar een woning buiten het terrein als ze volwassen zijn?

In beweging
Gemeenteambtenaren, hulpverleners van Koraal Groep (stichting waar De La Salle onder valt) en de jongeren zelf laten zien hoe zij in beweging zijn gekomen. Waarom lukt het hun nu wel om dingen voor elkaar te krijgen?

Partnerschap
Allereerst zijn gemeente Boxtel en Koraal Groep een volwaardig partnerschap aangegaan. Beide organisaties proberen de ‘systeemwereld’ los te laten en lossen al doende lastige zaken op.