Kwaliteitseisen vanuit de Jeugdwet

De Jeugdwet heeft tot doel de kwaliteit van hulp verder te verbeteren. Gemeenten dragen daaraan bij door in te zetten op professionele hulpverlening. Hulp door professionals die vakbekwaam zijn, die zich continu ontwikkelen, die werken volgens hun professionele standaarden en die de samenwerking zoeken met andere professionals en vrijwilligers als dat nodig en mogelijk is.

Beroepsregistratie door professionals

Vanaf 1 januari 2018 kunnen alle hbo-professionals in jeugdhulp en jeugdbescherming zich registreren in de Kamer jeugd -en gezinsprofessional bij het Kwaliteitsregister Jeugd. De beroepsregistratie vloeit voort uit de Jeugdwet. Werkgevers (o.a. gemeenten) passen de Norm van de verantwoorde werktoedeling toe. Dat betekent dat alle professionals die u inzet vakbekwaam zijn, en dat u voor sommige werkzaamheden alleen geregistreerde professionals mag inzetten. Het BIG-register en het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) zijn hiervoor de wettelijk erkende registers. 

  • Met hun beroepsregistratie kunnen professionals werkzaamheden uitvoeren, waarvoor volgens het Kwaliteitskader Jeugd geregistreerde professionals moeten worden ingezet.
  • Professionals laten met hun beroepsregistratie zien dat ze de ervaring, kennis en vaardigheden hebben om goede hulp te bieden in complexe situaties, en dat zij continu werken aan hun vakbekwaamheid.

Beroepsregistratie staat niet op zichzelf, maar is een middel om professionalisering in de jeugdhulp en jeugdbescherming een impuls te geven. Dat is ook wat brancheorganisaties, beroepsverenigingen, gemeenten, cliëntvertegenwoordigers en het onderwijs samen als uitgangspunt hebben gekozen bij de ontwikkeling van de (her)registratie-eisen.