Basisteams
De integrale, multidisciplinaire werkwijze IVH (0-7) dient als voorbeeld voor alle jeugd (0-18) in de regio. De gemeenten werken met basisteams die het eerste aanspreekpunt zijn voor alle hulpvragen in de regio. Gemeente Putten heeft dit ondergebracht bij Buurtzorg Jong. De andere 5 gemeenten hebben de gezamenlijke Stichting Jeugd Noord-Veluwe opgericht.

Deze stichting heeft de medewerkers van de basisteams in dienst en vormt samen met andere partners (JGZ, GGD, MEE) de lokale CJG’s.

De IVH werkwijze (integraal en multidisciplinair) is uitgangspunt voor alle hulp- en zorgvragen. Casemanagers IVH zitten in de basisteams en dragen kennis over aan overige medewerkers. 

IVH aan tafel: expertise op maat
Vanaf januari 2016 is Integrale Vroeghulp ondergebracht bij de ‘Specialistische Consultatie en Advies tafel’. Deze werkt regionaal voor Noord Veluwe en de tafel wordt gevuld met expertise op maat. Per kindbespreking wordt bekeken wie er aansluit. De regionale zorgaanbieders nemen deel aan deze tafel vanuit hun contractering. 

Zorgvragen komen via de huisarts, scholen of de kinderopvang binnen bij de basisteams. Van daaruit is er toegang tot de Expertisetafel wat loopt via het CJG. De coördinatie van de Expertisetafel is apart ingekocht bij Icare.

‘Kinderen worden nu op tijd gevonden’
Marco Daudeij, beleidsmedewerker van gemeente Putten is enthousiast over de werkwijze Integrale Vroeghulp en hoe de expertise is geborgd in de regio. ‘We hebben een goede samenwerking voor de jongste kinderen met (ontwikkelings)problemen. Waar we eerst wat moeite hadden met de kinderen op tijd te vinden, gaat dit nu goed.