Gemeenten zijn sinds 2015 integraal verantwoordelijk voor het voorkomen en aanpakken van kindermishandeling en huiselijk geweld. Hoewel preventie in veel beleidsstukken staat, is het in de praktijk niet eenvoudig om een lokale aanpak vorm te geven.

Digitale informatie
Movisie en het Nederlands Jeugdinstituut hebben daarom digitale handreikingen voor gemeenten gemaakt met tips en aandachtspunten op dit gebied. Hiermee kunnen gemeenten hun preventiebeleid formuleren dat tegemoet komt aan hun lokale behoeften.

Drie stappen naar goed preventiebeleid:
Beoordeel de situatie in uw gemeente. Welke informatie heeft u over kinderen en gezinnen in uw gemeente die risico lopen of te maken hebben met huiselijk geweld en kindermishandeling?

Bepaal wat u als gemeente kunt doen en hoe. Bijvoorbeeld voor kindermishandeling zijn ‘Tien preventieve maatregelen’ geformuleerd. Voor huiselijk geweld zijn er een ‘Acht tips voor preventiebeleid’.

Stuur en monitor uw aanpak. Hierbij kan de ‘Monitor Aanpak Kindermishandeling en Huiselijk Geweld’ een goed hulpmiddel zijn.

Handreikingen
10 maatregelen/hulpmiddelen waarmee gemeente kindermishandeling kan voorkomen
Acht tips voor gemeentelijk preventiebeleid huiselijk geweld
Monitor Kindermishandeling en Huiselijk Geweld: beleidsinstrument voor gemeenten

Tipsheets
Gemeentelijk preventiebeleid: tips en voorbeelden om huiselijk geweld te voorkomen
Preventie van kindermishandeling in drie stappen: preventietips voor gemeenten