Doel is dat er in 2020 geen enkel kind langer dan drie maanden thuiszit zonder een passend aanbod. Afgelopen jaar zaten circa 10.000 kinderen voor korte of lange tijd thuis. ‘Dat aantal moet omlaag. Elk kind heeft recht op onderwijs’, vindt Dekker.

Sluitende aanpak
De nieuwe afspraken geven een impuls aan de regio’s om het aantal thuiszitters terug te dringen. Dekker: ‘Met dit pact vullen we een aantal leemtes in de afspraken. Het zorgt voor een sluitende aanpak, zodat kinderen en hun ouders niet meer van het kastje naar de muur gestuurd kunnen worden.’

Heldere regionale afspraken
Daarbij kan Dullaert de regio’s waar het minder goed gaat, stimuleren en aanspreken. ‘We zien op veel plaatsen dat er hard wordt gewerkt, bijvoorbeeld in Utrecht en Rotterdam. Tegelijkertijd blijven er regio’s achter, terwijl juist zíj het verschil kunnen maken voor veel leerlingen’, zegt Dekker. ‘Heldere, regionale afspraken kunnen de toekomst van een kind maken of breken. Het is goed dat Dullaert zich daar nu hard voor gaat maken.’

Thuiszitterspact
In het pact is vastgelegd dat gemeenten en samenwerkingsverbanden van scholen samen gaan afspreken wie de knoop mag gaan doorhakken over een onderwijsplek als een kind dreigt thuis te komen zitten. Nu vallen kinderen nog te vaak tussen wal en schip omdat er geen doorzettingsmacht is vastgelegd. Ook worden gemeenten opgeroepen om een helder stappenplan op te stellen om thuiszitters tegen te gaan. Preventie, samenwerken met de zorg en maatwerk voor kinderen moeten daar onder meer onderdeel van uitmaken. Daarnaast gaan gemeenten het aantal vrijstellingen van de Leerplichtwet terugdringen.

Ouders
In het landelijke pact is ook afgesproken dat ouders, en waar mogelijk het kind zelf, altijd vanaf het begin worden betrokken bij het vinden van een passende onderwijsplek. ‘Eén van de sleutels tot succes is goede communicatie met ouders’, zegt Dekker. ‘Veel regio’s betrekken ouders al, maar nu staat het ook zwart op wit in de afspraken.’

Jaarlijkse Thuiszitterstop
Voortaan zal er jaarlijks een Thuiszitterstop worden georganiseerd door de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de voortgang in de gaten te houden.