Dat blijkt uit een kwartaalrapport van de Monitor Transitie Jeugd. Daarin werken belangengroepen samen die in de gaten houden hoe de gemeenten de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg overnemen van het Rijk. De jeugdzorg valt sinds 1 januari 2015 onder de gemeenten.

De monitor kreeg in de afgelopen periode 87 meldingen over knelpunten. Een groot deel daarvan ging over problemen met de informatievoorziening. Gemeenten vragen heel veel informatie, terwijl ouders vaak niet weten met wie dit allemaal wordt gedeeld. Twee derde van de respondenten geeft aan dat de informatievoorziening onvoldoende of slecht is.

Ook blijkt uit het onderzoek dat er niet altijd voldoende deskundigheid is in de wijkteams.