Bij een kwart van de scholen worden leerlingen bij de sollicitaties betrokken. Met name op het vmbo zijn bestuurders terughoudender. Niet alle vmbo-leerlingen zijn geschikt voor beoordeling van de docent, menen ze. De directeuren willen de leerlingen wel betrekken bij evaluaties, maar niet aan laten schuiven bij het sollicitatieproces.

Bijna helft van de docenten ziet inbreng leerlingen op personeelsbeleid als bedreiging

Eind september 2015 wijzigde de Tweede Kamer de wet. Scholen zijn nu verplicht om de inbreng van leerlingen op personeelsbeleid in het schoolplan op te nemen. Op de meeste scholen beoordelen de leerlingen hun docent door een vragenlijst in te vullen. Docenten moeten hier nog wel aan wennen, aldus de ondervraagde directeuren. 42 procent van hen geeft aan dat op hun school een behoorlijk grote groep of zelfs de meerderheid van de docenten het beoordelen door leerlingen als ,,bedreiging ziet”.