Ging vorig jaar nog 28 procent van de beginnende bachelorstudenten op kamers, dit jaar is dat nog maar 13 procent, blijkt uit een voorpublicatie van de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2016. Bijna de helft van deze studenten noemt het studievoorschot als reden om thuis te blijven wonen.

Onduidelijkheid of sprake is van een trend

,,Het kan grote gevolgen hebben voor studentenparticipatie, de keuzevrijheid van studenten voor studiesteden en de verdere ontwikkeling van kennissteden”, aldus Kences-directeur Ardin Mourik donderdag. Volgens zijn organisatie heeft de toename van het aantal thuiswonende studenten nu nog nauwelijks effect op het totaal aantal uitwonende studenten. ,,Het is niet zeker dat dit een blijvend effect is, maar op basis van eerdere scenario’s is die verwachting er wel.”

Op 6 oktober definitieve cijfers

Kences werkt bij het opstellen van de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting samen met dertien professionele sociale studentenhuisvesters, waaronder DUWO, De Key en De Veste. Op 6 oktober worden de definitieve cijfers gepresenteerd.