Beoogd was dat het preventief zou werken als de zorg dichter bij de het kind werd gebracht. De organisaties stellen vast dat gemeenten daarentegen veel tijd en geld steken in bureaucratische zaken, zoals controles. Ook komt de verplichte regionale samenwerking bij specialistische jeugdhulp niet van de grond.  

Sinds de decentralisaties is vaker kritiek geuit op de wijze waarop gemeenten uitvoering geven aan de jeugdhulpplicht. Voor het eerst is dit gebundeld in een manifest. Het manifest wordt onderschreven door De Kinderombudsman. De Kinderombudsman sprak de Kamerleden hier dinsdag over toe. Zij signaleert een stijging in het aantal crisisplaatsingen in de gesloten jeugdhulp en in het aantal ondertoezichtstellingen. Ook komen er te veel jonge kinderen in gesloten jeugdhulp. Volgens De Kinderombudsman speelt geld hierin een cruciale rol.