De Kinderombudsvrouw gaat tijdens haar tour onder meer op bezoek bij scholen, jeugdhulpinstellingen, buurthuizen en een ziekenhuis. Ook gaat zij in gesprek met kinderen en jongeren die slachtoffers zijn van kindermishandeling, kinderen van gescheiden ouders, kinderen die niet naar school gaan, vluchtelingenkinderen en kinderen die niet thuis kunnen wonen.