Het resultaat is dat professionals weten wat ze moeten doen. Afspraken tussen het onderwijs, schoolmaatschappelijk werk en Veilig Thuis zijn aangescherpt. De aanpak krijgt in heel Limburg navolging.

Leerkrachten en IB’ers zijn blij dat het onderwerp nu goed op de agenda staat. ‘Als het niet goed gaat met een kind is er geen drempel om het te bespreken met collega’s. Met de Meldcode weet je welke stappen je moet zetten,’ zegt leerkracht Herniette Fijnaut.

Alle schoolbesturen binnen Parkstad hebben de aanpak omarmd. Je ziet dat langzamerhand een gesloten keten ontstaat. Er is beleid, er zijn afspraken gemaakt, mensen zijn getraind, spreken ‘dezelfde taal’, en iedereen op school weet: we kunnen bouwen op collega’s, we weten wat de stappen zijn, en er zijn achtervangers.

Het is mooi om te zien dat de aanpak van regio Parkstad met Heerlen als centrumstad zich als een olievlek verspreidt in de hele provincie.