In het onderzoek, dat de titel ‘Kansrijk Onderwijsbeleid’ heeft meegekregen, zijn in totaal 160 (internationale) onderwijsmaatregelen voor leerlingen van basisscholen tot aan de universiteit onder de loep genomen. Docenten kunnen via coaching en feedback leren hoe ze beter met hun leerlingen kunnen omgaan.

Kinderen met leerachterstand
Andere conclusies uit het onderzoek zijn dat kinderen met een leerachterstand het meeste baat hebben bij algemene maatregelen zoals kleinere klassen, lezen in de vakantie, een maand extra kleuteren voor alle kinderen of een extra week school.