Andere voorwaarden zouden volgens Unicef onder meer moeten zijn dat het onderwijs direct bij binnenkomst van een kind wordt geregeld en dat er snel duidelijkheid is over de asielprocedure.

Stabiliteit, veiligheid en structuur voor kinderen
Nu moeten gezinnen voor elk onderdeel van de toelatingsprocedure verhuizen van de ene opvanglocatie naar de andere. ,,Dat houdt in dat ze soms wel tien keer moeten verkassen, terwijl kinderen stabiliteit, veiligheid en structuur nodig hebben”, aldus Unicef.

Advies naar Tweede Kamer
De Werkgroep ‘Kind in azc’ heeft een advies hierover naar de Tweede Kamer gestuurd.