Dat schrijft de Staatscommissie Herijking ouderschap woensdag 7 december in een advies aan justitieminister Ard van der Steur. Om juridisch meerouderschap mogelijk te maken is een wetswijziging nodig. Juridische ouders hebben meer rechten en plichten tegenover het kind. Het gaat er onder meer om wiens naam het kind krijgt, welke nationaliteit en van wie het iets erft.

Gezinssituatie
Aanleiding voor het rapport is het ontstaan van allerlei gezinssituaties die anders zijn dan het traditionele gezin met een vader en een moeder. Het gaat om gezinnen met homoseksuele ouders, samengestelde gezinnen en andere situaties waarin meer mensen met elkaar kinderen verzorgen.

Overeenkomst
Om het meerouderschap vast te leggen, moeten de ouders een overeenkomst sluiten en aan een rechter voorleggen. Hierin moeten afspraken staan over de geslachtsnaam, opvoeding en verzorging en de financiële lasten. Een curator komt op voor het kind.

Voor de geboorte
Als dit allemaal geregeld is vóór de geboorte, dan komen alle ouders op de geboorteakte, stelt oud-politicus Aleid Wolfsen, die de commissie leidde. Ouders kunnen alles ook in een later stadium regelen. Een rechter kan de overeenkomst ook weer afschalen, bijvoorbeeld bij een scheiding. ,,Het wordt één flexibel geheel. Maar het kind staat altijd centraal”, zei Wolfsen.

Daarnaast krijgt het kind wettelijk het recht inzicht te krijgen in zijn ontstaan. Informatie daarover komt zo veel mogelijk in een register.

Draagmoederschap
Ook voor draagmoederschap moeten er regels komen. Dit moet de positie van het kind, de draagmoeder en de wensouders vastleggen. Zo kan mogelijke kinderhandel of kinderkoop in het buitenland worden tegengegaan.

Van der Steur staat positief tegenover de voorstellen. Hij zal gaan bekijken of en hoe de tientallen aanbevelingen uit te voeren zijn.

De homobelangenorganisatie COC is heel gelukkig met de adviezen. ,,Dit is een historische overwinning voor meeroudergezinnen”, zei voorzitter Tanja Ineke.