“Door de dingen die ik gezien, gedaan en meegemaakt heb, heb ik veel kennis opgedaan. Ik wil graag een anker vormen voor jongeren die het moeilijk hebben” aldus Kitt, één van de Jongerentaskforce leden.

De jongeren gaan zich, met hun nieuwe taskforce en plannen, voorstellen aan diverse burgemeesters en Wethouders in Nederland en hulp aanbieden zodat meer jongeren veilig kunnen opgroeien. Hugo de Jonge, wethouder Rotterdam, Paul Kagie, wethouder Den Bosch en Roos van Gelderen, wethouder Leiden, kregen de jongeren als eerste op bezoek.

Trainingen aan professionals

De jongeren geven trainingen aan professionals die met kinderen en ouders werken. Ze geven gevraagd en ongevraagd hun mening over lokaal en nationaal beleid. Ze doen onderzoek en delen hun ervaringsverhalen (en die van anderen).

Concrete doelstellingen van de Jongerentaskforce:

  • Ieder kind dat niet veilig thuis is krijgt een steunfiguur.
  • Kinderen in een (v)echtscheiding krijgen een eigen positie, met bijbehorende begeleiding en vergoeding.
  • Kinderen van verslaafde of psychiatrische ouders krijgen ook hulpverlening en de kindcheck* bij deze ouders wordt altijd gedaan.
  • Vluchtelingenkinderen krijgen een vaste verblijfplaats tot duidelijk is of ze mogen blijven in Nederland, en ze krijgen kindvriendelijke en duidelijk informatie.
  • Kinderen die geweld meemaken krijgen meer en betere hulp, en er wordt beter in de gaten gehouden of ze echt veilig zijn en blijven nadat ze hulp hebben gehad.
  • ALLE professionals leren om traumasensitief te werken zodat ze jongeren ook echt helpen.

De Jongerentaskforce is voortgekomen uit twee groepen jongeren. De ene gaf trainingen op het gebied van (v)echtscheidingen. De ander deelde vooral ervaringsverhalen en beïnvloedde beleid op lokaal en nationaal niveau. De twee groepen zijn nu één en er zijn flink wat jongeren bijgekomen.

De Jongerentaskforce is een initiatief van de Augeo Foundation die zich al meer dan 10 jaar sterk maakt voor honderdduizenden kinderen in Nederland die te maken hebben met geweld, verwaarlozing of misbruik. Augeo wil dat professionals en de overheid deze kinderen zien, horen en steunen.

Kindcheck

* De kindcheck is onderdeel van de wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en valt onder stap 1. De kindcheck vraagt van professionals om in contacten met volwassen cliënten ook te denken aan mogelijke ernstige schade die bij kinderen kan ontstaan door de situatie waarin de ouder of opvoeder zich bevindt.