In 2015 zijn ruim 4000 jongeren ondervraagd door het CBS over hun belevingen. Het is de eerste keer dat het CBS dit onderzocht. Er is gevraagd hoe content ze zijn met hun leven in het algemeen en op specifieke onderdelen. De jongeren zijn het minst tevreden over hun hoeveelheid vrije tijd en financiën.

Jongeren tot 18 jaar zijn met 94 procent meer tevreden over hun leven dan de jongvolwassenen van 18 tot en met 25 jaar (87 procent). Wat verder opvalt is dat alleen op het gebied van uiterlijk een verschil zit tussen jongens en meisjes. Negen op de tien jongens is tevreden over hun uiterlijk, bij de meisjes is dit acht op de tien.

FNV Jong laat weten niet op te kijken van de conclusie dat vooral jongvolwassenen minder vaak tevreden zijn over zaken als financiën. Zij moeten volgens de bond vanaf hun achttiende aan allerlei verplichtingen voldoen, terwijl ze vaak nog steeds een jeugdloon krijgen.

Verhoging jeugdlonen

De jongerenbond grijpt het onderzoek aan om te pleiten voor onder meer een flinke verhoging van de jeugdlonen. ,,Er valt nog een wereld te winnen door iets te doen aan onderbetaling en het gebrek aan erkenning”, aldus vice-voorzitter Kristina van der Molen in een verklaring.

FNV Jong is evenmin te spreken over onbetaalde werkervaringsplaatsen voor jongvolwassenen, die het volgens de bond al lastig genoeg hebben. ,,Als ze dan ook nog voor het blok gezet worden om zonder loon werkervaring op te doen, lopen ze helemaal vast.”