Gemeenten moeten zich volgens het bureau realiseren dat als ze niks doen, deze groep later weer bij ze aanklopt voor een uitkering. Wanneer (ex)jeugdzorgcliënten, ook na hun achttiende jaar, hulp krijgen van gemeenten, dan zijn die later minder geld aan ze kwijt.

Het CPB geeft gemeenten het advies om meer samen te werken met scholen, vooral in het speciaal onderwijs, om problemen waar de doelgroep mee te maken heeft beter aan te kunnen pakken.