Zuidoost Brabant heeft een ‘dialoog’ gehouden over de doorontwikkeling van hun jeugdbeleid. Dit gebeurde met de ouders, jongeren en organisaties in de regio. Voor het ophalen van de visie van jongeren gebruikte men adviesvangers.

Praten met doelgroep
De reactie van de betrokken ouders en jongeren was, dat ze zich door deze aanpak echt betrokken voelde bij de aanpak die wordt ontwikkeld. Advies van de regio is dan ook: ‘Gewoon doen. Betrek jongeren erbij, geef ze een stem en maak het voor jezelf als beleidsmedewerker vanzelfsprekend dat je met de doelgroep praat in plaats over ze.’

Gemeente Eindhoven
In Eindhoven brainstormden Adviesvangers met jongeren over kindermishandeling. Hun ideeën zijn meegegeven aan de gemeente en de professionals, ter vernieuwing van de jeugdbescherming. 

Meer informatie
Het project Adviesvangers is een initiatief van Kuseema en LOC Zeggenschap in zorg. LOC is de belangenorganisatie voor cliëntenraden.