De inspecties vragen partijen in de gemeente Heerlen om verbeteringen in gang te zetten, om knelpunten weg te nemen en de veilige ontwikkeling van kinderen in kwetsbare gezinnen te waarborgen.

Geen gezamenlijke aanpak
De betrokken hulpverleners en hulpinstanties hebben te veel gelet op de problemen van moeder Brit D. die niet wilde meewerken en ze hebben te weinig aandacht gehad of het kind gezond en veilig kon opgroeien. Ze kwamen ook niet tot een gezamenlijke aanpak voor het probleemgezin.