Regine Grimm, beleidsmedewerker van Lindenhout: “Wij zijn al jaren geleden begonnen met het inzetten van honden tijdens assertiviteitstrainingen als alternatief voor de jongeren die geen of onvoldoende aansluiting vinden bij het reguliere zorgaanbod. Met de extra capaciteit en expertise van Hulphond Nederland kunnen we binnen Lindenhout nu vaker en op meer locaties deze therapievorm aanbieden. Daarnaast brengt het verdieping van de methodiek door de uitwisseling van kennis op het gebied van dierondersteunde therapie tussen onze organisaties.”

Met Kop en Staart
Madelon Berns, therapeut van Hulphond Nederland: “Onze therapeuten en hulphonden werken vanuit de door onze stichting ontwikkelde methode ‘Met Kop en Staart’. Deze is gericht op leren door ervaren en heeft als doel daadwerkelijke gedragsverandering. Onze aanpak past dan ook goed bij de specifieke jeugdzorgvragen van Lindenhout.”

Over Lindenhout
Lindenhout is een organisatie voor jeugdzorg in Gelderland en biedt intensieve specialistische opvoedhulp aan kinderen, jongeren en hun ouders/opvoeders bij wie het opgroeien en opvoeden niet vanzelf gaat. Op de veranderende zorgmarkt presenteert Lindenhout zich steeds meer als specialist voor complexe opvoed- en gedragsproblematiek. Het gaat dan bijvoorbeeld om conflictsituaties, ouders met psychische problematiek en kinderen of jongeren met ontwikkelingsproblemen. Bij de jeugdzorgorganisatie werken ruim 360 medewerkers in de regio’s Arnhem, Achterhoek, Food Valley en Midden-IJssel/Oost Veluwe. De hulp varieert van advies en praktische ondersteuning tot intensieve behandeling. Waar mogelijk biedt Lindenhout hulp thuis, in de directe omgeving, of zo thuis mogelijk in vormen van pleegzorg. Per jaar maken ongeveer 3.000 cliënten gebruik van deze hulp. Voor meer informatie: www.lindenhout.nl.

Over Hulphond Nederland
Hulphond Nederland reikt mensen met een fysieke beperking of geestelijke zorgvraag de helpende hand: de inzet van hulphonden voorkomt namelijk isolement en biedt nieuw perspectief. De stichting heeft ruim dertig jaar ervaring in het opleiden van hulphonden als steun en toeverlaat voor mensen met een fysieke beperking, epilepsie of posttraumatische stressstoornis (PTSS). Ook jongeren met gedrags- of psychische problemen, ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD of autisme en (licht) verstandelijke beperkingen blijken gebaat bij de inzet van hulphonden. De hulphonden worden met respect voor het welzijn van de hond zo breed mogelijk opgeleid door deskundige trainers. Zij zijn in staat de hulphond tot wel zeventig verschillende vaardigheden aan te leren. Voor meer informatie: www.hulphond.nl.