Namens Hulphond Nederland heeft de 14-jarige Daan samen met Rudolph Strickwold, directeur Marketing & Commercie, vanmorgen de handelsdag bij Euronext in Amsterdam met een gongslag geopend. Hiermee vragen zij aandacht voor het toenemende belang van kindertherapie en -coaching met hulphonden. Dit jaar zijn al meer dan 200 jongeren met gedrags- of ontwikkelingsproblemen, waaronder Daan, succesvol behandeld door therapeuten met speciaal opgeleide Therapie-hulphonden. Het gaat dan om kinderen met bijvoorbeeld autisme, adhd, een licht verstandelijke beperking of pestproblemen. Naar verwachting zullen eind 2016 ruim 450 jongeren geholpen zijn. Hulphond Nederland was uitgenodigd voor de gongceremonie in het kader van de International Assistance Dog Week. Van 7 tot 13 augustus wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor het belangrijke werk van hulphonden. Om de gongslag extra kracht bij te zetten, waren ook vertegenwoordigers van de jeugdzorgorganisaties Siza, Lindenhout en De Hoenderloo Groep aanwezig.

Nieuw perspectief voor kwetsbare groep
Honderdduizenden kinderen en jongeren in Nederland zijn angstig of onzeker, worden gepest, hebben gedragsproblemen, ontwikkelingsachterstanden of last van psychiatrische aandoeningen. Hulphond Nederland biedt jongeren zoals Daan uitkomst met haar dierondersteunde therapie en coaching, ook wel bekend als Animal Assisted Interventions (AAI). Omdat deze therapie is gericht op leren door ervaren, wordt in relatief korte tijd veel bereikt. In 75% van de gevallen leiden tien therapie- en coachingsessies met een hulphond al tot een oplossing van de zorgvraag en daarmee tot een nieuw perspectief voor deze kwetsbare groep kinderen en jongeren.

Succesvolle behandeling
De afgelopen 3 jaar zijn ruim 500 jongeren via samenwerkende partners in de jeugdzorg succesvol behandeld. Het therapieprogramma met hulphonden wordt inmiddels bij steeds meer jeugdzorgorganisaties toegepast. Daarnaast heeft Hulphond Nederland het therapieprogramma onlangs opengesteld voor particulieren. Het gaat dan om jongeren die door de overheveling van de jeugdzorg naar de gemeenten niet meer in aanmerking komen voor gespecialiseerde hulpverlening. De stichting is de eerste organisatie in Nederland die op deze wijze en in deze schaalomvang kindertherapie en -coaching met de inzet van hulphonden verzorgt.

Over Hulphond Nederland
Hulphond Nederland reikt mensen met een fysieke beperking of geestelijke zorgvraag de helpende hand: de inzet van hulphonden voorkomt namelijk isolement en biedt nieuw perspectief. De stichting heeft ruim dertig jaar ervaring in het opleiden van hulphonden als steun en toeverlaat voor mensen met een fysieke beperking, epilepsie of posttraumatische stressstoornis (PTSS). Ook jongeren met gedrags- of psychische problemen, ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD of autisme en (licht) verstandelijke beperkingen blijken gebaat bij de inzet van hulphonden. De hulphonden worden met respect voor het welzijn van de hond zo breed mogelijk opgeleid door deskundige trainers. Zij zijn in staat de hulphond tot wel zeventig verschillende vaardigheden aan te leren.