De 25 regionale Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD’s) hebben ,,lichte tot serieuze zorgen” over twee derde van de locaties in volkswijken, weet de krant. In buurten met gemiddeld hogere inkomens is de opvang beter, maar ook daar zijn er in ruim de helft van de gevallen zorgen.

In een reactie op de publicatie laat het ministerie van Sociale Zaken weten dat de informatie voor een deel niet klopt. Zo zouden de cijfers over de risicoprofielen niet overeenkomen met die waar het ministerie over beschikt.