Voor 2017 zien nog meer gemeenten het somber in: ruim zes op de tien gemeenten (61 procent) denkt niet rond te kunnen komen met het beschikbare geld.

De te verwachten tekorten staan in schril contrast met de overschotten over 2015. Dat komt onder meer door de verdere korting op het rijksbudget. Daarnaast is er bij gemeenten een grotere vraag naar jeugdzorg dan verwacht. Volgens de onderzoekers lukt het gemeenten nog onvoldoende om via de inzet op preventie jongeren uit de duurdere specialistische zorg te houden.

Vorig jaar werd er een krappe 3,8 miljard euro voor jeugdhulp verdeeld vanuit het Rijk onder gemeenten. Voor dit jaar was dat 3,7 miljard en voor volgend jaar is het budget 3,5 miljard euro.