Met een persoonsgebonden budget kunnen mensen zelf zorg regelen. Via een dergelijk digitaal portaal moeten de pgb-houders straks hun declaraties kunnen indienen, informatie kunnen krijgen en zo meer. Intussen moet de huidige situatie zeker tot 2018 blijven zoals die nu is, want ,,we hebben geleerd van de eerdere overhaaste beslissingen”, aldus Otwin van Dijk van de PvdA.

Wat de rol van de huidige uitvoerder, de Sociale Verzekeringsbank (SVB), daarna wordt, staat nog lang niet vast. De afhandeling door de SVB verliep recent erg ongelukkig, maar misschien kan de bank wel het eigenlijke betalingswerk en dergelijke blijven doen, zo is nu de gedachte in Den Haag.