De inspectie gaat de ontwikkelingen extra goed in de gaten houden. Ze kijkt per sector op welke manier de preventie, signalering, aanpak en behandeling van kindermishandeling verbeterd moet worden en of dat ook gebeurt..

Het basismodel van de meldcode kent vijf verplichte stappen: in kaart brengen van signalen, overleggen met een collega, gesprek met de betrokkene(n), wegen van geweld en tenslotte beslissen over zelf hulp organiseren of alarm slaan.