Het gaat om jeugdigen met een (ernstig) visuele of meervoudige (visueel-en-verstandelijke) beperking. Bartiméus is een instelling die zorg, ondersteuning en onderwijs biedt voor deze groep. Deze zorg valt onder de Gehandicaptenzorg. Daarnaast heeft Bartiméus een speciale afdeling (psychotherapie), die ambulante GGZ biedt aan deze doelgroep.

De tarieven voor deze gespecialiseerde Jeugd-GGZ heeft de VNG in de overeenkomst verhoogd met een opslag. Deze opslag is voor de extra kosten die het werken met blinde en (ernstig) slechtziende jeugdigen met zich meebrengt.