Het aantal kinderen dat maanden of jaren geen onderwijs krijgt ligt in Nederland al jaren rond de tienduizend. Scholen, gemeenten en drie ministeries hebben in juni het Thuiszitterspact ondertekend om dit aantal met Dullaert als ‘aanjager’ terug te brengen. Hij reisde de afgelopen maanden door het land en zag dat het op sommige plekken goed gaat en op andere niet.

,,Over thuiszitters wordt soms gesproken als kinderen die een ziekte hebben. Die kinderen zijn niet ziek, ze hebben een speciale onderwijsbehoefte. Het is aan scholen en gemeenten om daarin te voorzien.”