Een vrouw in de nacht van 12 of 13 mei zou na contact te hebben gelegd met de noodlijn van Stichting Beschermde Wieg, haar pasgeboren kind heeft overgedragen aan vrijwilligers van de Stichting, die het kind naar het Martini ziekenhuis in Groningen hebben gebracht. De gegevens van de moeder zijn in een envelop aan een notaris overhandigd.

Kinderrechtenorganisatie Defence for Children vindt het positief dat er een stichting is die 24 uur per dag bereikbaar is om hulp te bieden aan kwetsbare zwangere vrouwen. Dat de vrouw in kwestie contact heeft gezocht – ondanks dat ze volgens berichtgeving overwoog de baby te vondeling te leggen – is prijzenswaardig. Toch maakt Defence for Children zich zorgen. Door de werkwijze van de stichting zijn de rechten van het kind onvoldoende gewaarborgd. Bovendien betekent het feit dat de moeder uit beeld verdwijnt tevens dat er geen zicht is op hoe het haar verder vergaat.

Recht op afstammingsgegevens  en recht om op te groeien bij eigen ouders

Elk kind heeft op grond van het VN-Kinderrechtenverdrag het recht om op te groeien bij eigen ouders en als dat niet kan, in ieder geval te weten van wie hij of zij afstamt. Het openen van vondelingenkamers is volgens Defence for Children niet de oplossing voor het probleem. Vroegtijdige, anonieme en laagdrempelige hulp voor vrouwen die ongewenst zwanger zijn, daar zou door de overheid op moeten worden ingezet. Daarnaast is Defence for Children voorstander van het onderzoeken van de mogelijkheid om onder pseudoniem te bevallen. Hierbij is het van groot belang dat wel onderzocht wordt of het kind toch bij de eigen ouder kan blijven en de mogelijkheid heeft om zijn of haar afstammingsgegevens te achterhalen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen als er één instantie is bij wie deze informatie in beheer wordt gegeven. Het is tevens belangrijk dat er voldoende voorlichting wordt gegeven over de mogelijkheden om vroegtijdig en anoniem hulp te krijgen, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van een 24-uursnoodlijn van professionele hulpverleners. Defence for Children is van mening dat niet moet worden ingezet op het hebben van vondelingenkamers waar kinderen anoniem kunnen worden achtergelaten, maar dat er voorlichting moet worden gegeven over de alternatieven. Er zal vaart gemaakt moeten worden met het onderzoeken van de mogelijkheden tot bevallen onder pseudoniem. Op deze manier worden de rechten van zowel moeder als kind beter geborgd.