Preventie en uitgaan van eigen kracht van ouders en hun sociale netwerk zijn uitgangspunten. Er wordt geïnvesteerd in een optimale samenwerking tussen partijen die betrokken zijn bij kinderen en hun gezin. En de professionals krijgen ruimte om hun werk zo goed mogelijk te doen. De waarden van de Jeugdwet zijn de waarden van de RvdK.

Ambities 

De Raad voor de Kinderbescherming onderzoekt namens de overheid samen met het kind, gezin en sociaal netwerk wat effectief is om het kind veilig te laten opgroeien. De ambitie is om van een regel gedreven organisatie naar een meer waarden gedreven organisatie te gaan die aansluit op de veranderde omgeving en waarbij de professionele ontwikkeling en zelfstandigheid een van de kernpunten is. Drie thema’s staan centraal:

  • focus op de kerntaak
  • vergroten van de professionele autonomie van de medewerker
  • kinderen effectief beschermen (elk kind de juiste interventie op het juiste moment)

Organisatie in beweging

Om de ambities waar te maken ontwikkelt de RvdK zich naar een organisatie waarin teams resultaatverantwoordelijk zijn en nauw samenwerken met de gemeenten en andere organisaties in de 42 jeugdzorgregio’s. We gaan ons werk anders vasthouden. De organisatiestructuur wijzigt. De ondersteuning door de staf en het management wordt opnieuw ingevuld.

Een andere aansturing

De directie krijgt een andere invulling. De nieuwe directie bestaat uit de Algemeen Directeur en vier directeuren, zij geven leiding aan de organisatie en ontwikkelen het strategisch beleid. Voor de vier directeuren zijn vacatures opengesteld.